نمایشگاه بین المللی تبریز آبان 95 نمایشگاه گیلان اردیبهشت 96 نمایشگاه گرگان اردیبهشت 97 نمایشگاه تبریز خرداد 98
نمایشگاه بین المللی تهران بهمن 95 نمایشگاه بین المللی تبریز اردیبهشت 96 نمایشگاه مشهد خرداد 97 نمایشگاه مشهد تیر 98
نمایشگاه بین المللی شیراز تیر 96 نمایشگاه شیراز تیر 97 نمایشگاه شیراز تیر 98
نمایشگاه بین المللی تهران مرداد 96 نمایشگاه تهران مرداد 97 نمایشگاه تهران مرداد 98
نمایشگاه بین المللی یزد مهر 96 نمایشگاه یزد مهر 97 نمایشگاه کرمان شهریور 98
نمایشگاه بین المللی اهواز آبان 96
نمایشگاه بین المللی شیراز آذر 96
نمایشگاه بین المللی یزد آذر 96
نمایشگاه بین المللی بوشهر دی 96
نمایشگاه بین المللی تهران بهمن 96