مدت زمان تحویل هنگام ثبت سفارش تعیین می شود ولی معمولاً به طور متوسط تا 15 روز تحویل داده می شود
بلی- معمولا فروش محصولات از طریق نمایندگی های صورت می پذیرد ولی اگر در شهری فعلاً نمایندگی نداشته باشیم محصولات به محل موردنظر ارسال می شود
بلی- به سفارش مشتری امکان انجام رنگ کوره ای وجود دارد
بلی – مثل تمام درب های فلزی این درب ها نیز امکان نصب جک را دارا می باشند