نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما مشتریان گرامی در هر بخش از فعاليت های شرکت آذر فلز پایون، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.
همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مديران ارشد و مديریت عامل بررسي مي شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.

 

ثبت شکایات