نمایشگاه ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی اردیبهشت 96